Obec Kravsko

Návrh rozpočtu na rok 2017

23. 2. 2017 vložil admin

Příjmy
Výdaje

V rubrice Úřední deska, Rozpočet obce |

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 08.02.2017

vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18.00 hod. Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven, zastupitelstvo usnášení schopné.
a/Zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/Za ověřovatele zápisu navrženi pan Pavel Hofstetter a pan Aleš Hutař
c/Starosta seznámil přítomné s programem zasedání
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/1 - 2017“ ( Příloha č. 1/1-2017) Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Masopust 2017

14. 2. 2017 vložil admin

Točil a fotil: Mirek Řezanina
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JE2wEJWgN4w

Pokračování článku »

V rubrice Fotogalerie |

Vyhláška č.1/2017 - školský obvod mateřské školy

13. 2. 2017 vložil admin

vyhlaska_c1-2017.pdf

V rubrice Úřední deska, Dokumenty, vyhlášky |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 08. února 2017

1. 2. 2017 vložil admin

v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 18.oo hod.

PROGRAM:

1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtové opatření č. 10/2016.
3. Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2016.
4. Inventarizace majetku obce  za r. 2016
5. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí VP za r. 2016.
6. Výběrové řízení na stavbu „Zateplení MŠ Kravsko“- budova č.p.200.
7. Plán zasedání ZO Kravsko v r. 2017
8. Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2017.
9.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2017– školský obvod MŠ
10. Diskuze – závěr.

V rubrice Úřední deska, Pozvánky na ZO |

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

13. 1. 2017 vložil admin

Nařízení (PDF)

V rubrice Úřední deska |

Stránky (83): [1] 2 3 4 » ... Poslední »