Sběr nebezpečného odpadu

19. 10. 2020 | admin
VÁŽENÍ OBČANÉ,
DNE 24. 10. 2020 PROBĚHNE SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
ZÁROVEŇ BUDE NA OBVYKLÉM MÍSTĚ PŘISTAVEN KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
TJ KRAVSKO USKUTEČNÍ SBĚR ŽELEZA A ELEKTROODPADU
svoz_no_podzim_2020.pdf