Sběr nebezpečného odpadu

20. 03. 2019 | admin
V sobotu  13.dubna 2019 v době od 7:50  do 8:20 bude  na obvyklém místě přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad ( tyto následující druhy odpadů ):
 • Agrochemický odpad
 • Jedlé oleje a tuky
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny,zásady
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty - odmašťovací přípravky
 • Fotochemikálie
 • Nepoužitá cytostatika - léky
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky
 • Motorové,převodové oleje
 • Pneumatiky z osobních vozidel a motocyklů
Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovových nebo papírových)