Poděkování Charita Znojmo

01. 02. 2019 | admin
Drazí občané,
jménem OBLASTNÍ CHARITY ZNOJMO děkujeme všem, kteří přispěli koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 2019 na pomoc potřebným na Znojemsku.

Celkem se u nás vykoledovalo: 
          9668,- Kč, 5€

Velké poděkování patří i všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se obětavě podíleli na sbírce.

DĚKUJEME VÁM!!
S vděčností

Mgr. Evžen Adámek, ředitel

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
Dolní Česká 1, Znojmo
www.znojmo.charita.cz