Informace občanům

16. 01. 2019 | admin
Od 21.1.2019 je možno uhradit poplatky za TDO a psi na obecním úřadě na pokladně, nebo na účet obce 3724741/0100 a VS je číslo popisné.

Poplatek za TDO za občana 500,- Kč, Pes 100,- Kč.