Informace občanům

28. 01. 2020 | admin
Od 01.02.2020 je možno uhradit poplatky za TDO a psi na obecním úřadě na pokladně, nebo na účet obce 3724741/0100 a VS je číslo popisné.
Poplatek za TDO za občana 500,- Kč, Pes 100,- Kč.