Hlášení 15.2.2021

15. 02. 2021 | admin
1. Vážení občané, Oblastní charita Znojmo mnohokrát děkuje všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2021. V naší obci se podařilo vybrat 4 454,00 Kč. Celkový výtěžek ze statických pokladniček činí 996 631,-Kč. Stále ještě probíhá online koleda, celkový konečný výtěžek bude uveřejněn začátkem května. (Aktuálně je celkový výtěžek 1 244 743,-Kč.) Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na pomoc potřebným z celého Znojemského regionu. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.


2. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 17.02.2021 od 07:30 do 17.02.2021 15:30 Vypnutá oblast: Provozy a zařízení napájené z trafostanice TS Kravsko Keramika (č.620546) Domácnosti, provozy a zařízení napájené z trafostanice TS Kravsko Na Kopci (č.620359) Odběratelská trafostanice Plenkovice -ZD (č. 620419) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ Odběratelská trafostanice Plenkovice - farma FVE (č. 621081) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, více informací na úřední desce a internetových stránkách obce.