Hlášení 10.4.2019

11. 04. 2019 | admin
1.    V sobotu 13. dubna proběhne v naší obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat od 7 hodin a padesáti minut do osmi hodin a dvaceti minut u kovárny.
Pro velkoobjemový odpad budou po celý víkend u kovárny přistaveny  kontejnery.
TJ Kravsko uskuteční od 9 hodin sběr železného šrotu.

2. V sobotu dále proběhne úklid Kravska v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Začátek bude v devět hodin a třicet minut. Sraz účastníků je u obecního úřadu. Občerstvení je zajištěno.

3. Od 11. dubna do 13. dubna bude probíhat sběr vysloužilých elektrozařízení typu lednice, sporáky, PC, monitory a podobně. Ty můžete vozit na vyhrazené místo na točnu u Pálenice.

4. U Kovárny byly nalezeny klíče, vyzvednout si je můžete na obecním úřadě v úředních hodinách.