Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

17. 12. 2019 | admin
ozv_c32019.pdf