Obecně závazná vyhláška č. 12/2001 o systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů na k.ú. Kravsko, včetně systému nakládání se stavebním materiálem

10. 12. 2001 | admin
ozv_c_122001.pdf