Obecně závazná vyhláška obce Kravsko č. 1/2005

16. 03. 2005 | admin
kterou se stanoví školský obvod Základní školy Kravsko, okres Znojmo, příspěvkové organizace, zřízené obcí Kravsko

Vyhláška č. 1/2005 (PDF)