Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

11. 12. 2012 | admin
o místním poplatku ze psů


Vyhláška
datum vyvěšení: 11.12.2012

datum sundání: 28.12.2012