Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

11. 12. 2012 | admin
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška - TDO

Příloha vyhlášky TDO
datum vyvěšení: 11.12.2012

datum sundání: 28.12.2012