Placení poplatků rok 2022

05. 01. 2022 | admin
Od 01.02.2022 je možno uhradit poplatky za TDO a psy na obecním úřadě na pokladně, nebo na účet obce 3724741/0100 a VS je číslo popisné.

Poplatek za TDO za občana 650,- Kč, Pes 100,- Kč, každý další pes 150,- Kč.