+420 515 255 131

Znak a vlajka obce Kravsko - ANKETA

27. 01. 2011 | admin
V prosinci loňského roku byla obec oslovena s nabídkou na vypracování znaku a vlajky obce. Zastupitelstvo tuto nabídku přijalo a tento týden dorazily první návrhy, které zpracovává zkušený heraldik z podkladů v Moravském zemském archivu v BRNĚ. Návrhy vychází ze staré historické pečeťi obce a současně z historie obce a jejích majitelů. Jako občané naší obce chceme, aby jste se k těmto návrhům vyjádřili v anketě vpravo dole.

[inspic=984,left,fullscreen,thumb,:znak] [inspic=988,left,fullscreen,thumb,:znak] [inspic=982,left,fullscreen,thumb,:znak] [inspic=981,left,fullscreen,thumb,:znak] [inspic=980,left,fullscreen,thumb,:znak] [inspic=979,left,fullscreen,thumb,:znak]

----------------------

Varianta 1: V červeném štítě doleva obrácená vztyčená stříbrná radlice a stříbrný čtyřlistý květ se zlatým semeníkem na zlatém prohnutém stonku
Varianta 2:  V zeleném štítě doleva obrácená vztyčená stříbrná radlice a stříbrný čtyřlistý květ se zlatým semeníkem na zlatém prohnutém stonku.
Varianta 3:  Ve zlatém štítě doleva obrácená vztyčená červená radlice a červený čtyřlistý květ se zlatým semeníkem na zeleném prohnutém stonku.
Varianta 4:  V zeleném štítě pod červeno-zlatě cimbuřově dělenou zvýšenou hlavou doleva obrácená vztyčená radlice a čtyřlistý květ na prohnutém stonku, vše zlaté.
Varianta 5: Polcený štít. V pravém červeno-zlatě šikmo děleném poli nahoře zlaté vztyčené kladivo špičák. V levém zeleném poli zlatý čtyřlistý květ na prohnutém stonku.
Varianta 6: V červeném štítě dvě zlatá zkřížená kladiva špičáky k sobě nad zlatým zkráceným hrotem, v něm červený čtyřlistý květ se zlatým semeníkem.


NÁVRH ZNAKU OBCE:
Návrh znaku obce vychází v intencích zásad heraldické tvorby z doloženého obrazu historické pečeti obce, když všechny varianty návrhu znaku (1-6) obsahují figury odvozené z pečetního obrazu.
Varianty 1-3 představují doslovný heraldizovaný přepis pečetního obrazu a obsahují tedy obecnou (tj. z reality odvozenou a heraldicky stylizovanou) figuru vztyčené radlice vedle obecné figury čtyřlistého květu na prohnutém stonku.
Rovněž varianta 4 obsahuje doslovně převedenou pečetní figurální kompozici, avšak radlice a květ na prohnutém stonku jsou dále doplněny heroldskou (tj. geometrickým dělením štítu konstituovanou) figurou červeno-zlatě cimbuřově dělené zvýšené hlavy štítu připomínající existenci někdejší tvrzi (na níž sídlil vladycký rod píšící se dle Kravska) a existenci později vystavěného zámku na území obce.
Varianty 5 a 6 geometrizují pečetní figuru radlice do podoby heroldských figur: Ve variantě 5 je radlice vyjádřena kombinací polcení štítu a šikmého dělení heraldicky pravé poloviny štítu, zatímco varianta 6 vyjadřuje radlici pomocí figury zkráceného hrotu.
Figura květu je ve variantě 5 zobrazena zcela jako na pečeti s prohnutým stonkem, zatímco varianta 6 počítá se zjednodušenou podobou květu bez stonku.
Obě tyto varianty pak obsahují kromě reflexe pečetního znamení rovněž figury převzaté z erbu Ceplů (Ciplů) z Kravska – dvě zkřížená – tj. kosmo a šikmo přeložená -kladiva (špičáky), případně jedno vztyčené kladivo.

Barevné řešení návrhu znaku obce:
Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení.
Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov.
V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená a černá - patří do kategorie barev.
Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury, či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur.
U návrhu znaku pro obec Kravsko lze pak - při zachování popsaného pravidla - uvažovat o následujících barevných kombinacích s těmito významy:
-zlatá + červená = hlavní erbovní tinktury Ceplů z Kravska (a současně hraběcího rodu Ugarte, stavitelů zámku v Kravsku),
-stříbrná (nebo zlatá) + červená = tinktury šachování moravské orlice = historická moravská zemská příslušnost obce,
-zlatá, zelená = vyjádření zemědělského rázu obce a zasazení obce do zalesněné krajiny.