+420 515 255 131

Úplná uzavírka komunikace V KOUTECH

05. 06. 2015 | admin
Od pondělí 1. června bylo započato se stavbou kanalizačních stok V KOUTECH. Uzavírka bude trvat do 1. srpna 2015. ( Zhruba 2 měsíce.) Vzhledem ke ztíženým prostorovým podmínkám v této lokalitě
bude CELÝ PROSTOR KOUTŮ UZAVŘEN PRO  PROVOZ MOTOROVÝCH VOZIDEL s výjimkou vozidel zhotovitelské firmy.

Stavba začne ve směru od Divišových k čerpací stanici. Po komunikaci směrem ke kapli budou jezdit těžká pracovní vozidla, která budou odvážet vytěžený materiál.
Vzhledem k tomu, že komunikace V KOUTECH je úzká, žádáme řidiče, aby zaparkovali svá vozidla mimo prostor KOUTŮ  a umožnili tak plynulý, bezpečný a bezproblémový průběh stavby.
Obyvatele žádáme , aby se v tomto prostoru pohybovali co nejméně, opatrně,  obezřetně. Rodiče žádáme, aby poučili své děti o chování na komunikaci  a v celém prostoru pracoviště.
Objízdná trasa: Polní cestou za zahradami k Drozdovým a komunikací NA KOPCI do středu obce.
Věříme, že celou situaci pochopíte, a že svým ukázněným , vstřícným chováním přispějete k plynulému a bezpečnému průběhu prací.


Děkujeme za pochopení!    (starosta)