+420 515 255 131

Ubytování v domě s podporovanými byty a pečovatelská služba

01. 07. 2009 | admin
Vážení občané,
dnešním dnem začíná Obec Kravsko přijímat přihlášky k ubytování v nově postavených podporovaných bytech.

Ubytování v domě s podporovanými byty a pečovatelská služba v nich se poskytuje především osaměle žijícím občanům  starším 70  let tak, aby si mohli sami v plné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí.
Vylučuje se soustavné zaměstnání v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovním vztahu.

Podrobné
Z Á S A D Y
pro poskytování bytů v Domě s podporovanými byty v majetku
Obce Kravsko
a
ŽÁDOST o přijetí do Domu s podporovanými byty v obci Kravsko
si zájemci mohou vyzvednout v kanceláři OÚ Kravsko.

V Kravsku 1.7.2009

Mgr. František Moučka,
starosta