+420 515 255 131

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

05. 11. 2015 | admin
V sobotu  7- listopadu v době od 8.00 do 8.30 hod bude  na obvyklém místě (náměstí u kovárny) přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad .
( tyto následující druhy odpadů ):


Agrochemický odpad
Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny,zásady
Obaly obsahující nebezpečné látky
Nepoužitá cytostatika - léky
Baterie a akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Motorové,převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovo-vých nebo papírových)
Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče