+420 515 255 131

Slabý mobilní signál v oblasti okolo rybníka v Koutech a obecního úřadu.

10. 03. 2009 | admin
Na posledním zastupitelstvu zazněl dotaz ze strany občanů zda-li by šlo něco zařídit ohledně signálu mobilních operátoru ve zmiňované lokalitě. Pokusil jsem se informovat na patřičných místech a toto mně bylo sděleno.
Cituji: Už nejaký čas se o tomto problému ví, v současné době má mobilní operátor sítě T-Mobile naplánovanou výstavbu věže, která by měla tento problém snad vyřešit. Pro další operátory jsou nájmy na vysílací věži poměrně vysoké a vystavět svou vlastní věž na pokrytí signálu není pro ně, kde obec má pod 700 obyvatel z hlediska návratnosti investice zajímavé.

Otázkou je, zda-li vůbec k realizaci výstavby věže z hlediska úspory peněz dojde a zda-li nová věž opravdu vyřeší pokrytí signálu v oblasti okolo rybníka v Koutech. Doufejme, že ano.

Kuřítka Jaromír
zastupitel obce