+420 515 255 131

Informace z jednání o odkanalizování obcí Kravsko, Žerůtky, Plenkovice, Mramotice a Kasárna

07. 04. 2014 | admin
V naší obci Kravsko budou projektanti společnosti VAS zaměřovat a zpracovávat jednotlivé projekty kanalizačních přípojek v průběhu měsíce dubna až května. Projektantni budou jednotlivé nemovitosti obcházet. Celkem plánovaných přípojek v naší obci je 176, nahlášeno je zatím 136. Pro sjednání schůzky s projektatnty společnosti VAS se informujte na telefon 515 282 576-577.

Výhled začátku budování II. etapy kanalizace obcí je pravděpodobně ustanoven na začátek měsíce srpna 2014. Předpokládané ukončení stavby 31.8.2014.