+420 515 255 131

Důležité sdělení !

18. 10. 2013 | admin
V rámci přípravy budování II. etapy splaškové kanalizace v naší obci žádáme občany, aby se dostavili dne 30. října 2013 v 17 : 30 hodin na obecní úřad, kde ve spolupráci s pracovníky Vodovodů a kanalizací mohou podat žádost na vypracování projektů splaškové kanalizace pro připojení svých nemovitostí.

Pavel Hlávka, starosta obce