+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve středu dne 04.07.2018

27. 06. 2018 | admin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kravsko. Zahájení v 18:oo hod.


Program:
1. Organizační záležitosti.
2. Studie zástavby – lokalita Bv 4
3. Nájem KD Kravsko
4. Různé, závěr.V Kravsku 27.06.2018.
Mgr. František Moučka, starosta obce