Počet a sídlo volebního okrsku

09. 04. 2019 | admin
Na základě § 16, písm. f, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j i, že v naší obci je jeden volební okrsek se sídlem na Obecním úřadě, Kravsko 12, 67151 Kravsko.

v.r.   Ing. Alena Vyskotová
starostka obce Kravsko

V Kravsku dne  09.04.2019